Każda firma stawia przed sobą cele, które chce osiągnąć w określonych ramach czasowych. Mogą one dotyczyć ogólnych wyników sprzedaży, pozyskanych klientów czy osiągniętych zysków. Mogą też być bardziej precycyjne i wiązać się, np. w przypadku działań marketingowych, z poziomem zaangażowania potencjalnych klientów w kanałach społecznościowych czy liczby odwiedzin na firmowym blogu.

Stopień realizacji tego rodzaju założeń może być mierzony przy pomocy tzw. kluczowych wskaźników efektywności (Key Performance Indicators – KPIs). Wskaźniki te umożliwiają zweryfikowania które z celów, i w jakim stopniu, są skutecznie realizowana.

Kompleksowe wyznaczanie i monitorowanie celów KPI możliwe jest w systemach Marketing Automation, takich jak iPresso. Śledzenie postępów w realizacji założeń firmy w różnych obszarach umożliwia podejmowanie szybkich decyzji, nadawanie odpowiednich priorytetów działaniom i doskonalenie strategii rozwoju firmy. Rozwiązanie to dostarcza rzetelnej wiedzy o skuteczności poszczególnych działań reklamowych, kampanii marketingowych, odwiedzinach stron firmowych, czy popularności firmy w mediach społecznościowych.

Cele te mogą być bardzo różnorodne i obejmować szeroki wachlarz danych takich jak: zmiany w bazie kontaktów (np. liczba nowych leadów), aktywności kontaktów (np. otwarcie lub kliknięcie linku z e-mailingu), monitorowane strony (liczba wejść na daną stronę) czy statystyki mediów społecznościowych (np. liczba polubień fanpage’a).

Założenia te mogą być realizowane w ujęciu dziennym, tygodniowym, miesięcznym, kwartalnym i rocznym.

Przyjrzyjmy się na przykładach kilku najczęściej monitorowanym celom KPI w iPresso.

1. Liczba wypełnień formularza

Wypełnienia formularza kontaktowego na stronie są jednym z istotnych sposobów gromadzenia danych potencjalnych klientów. W zamian za podanie takich danych firma może zaoferować internaucie np. dostęp do określonych materiałów związanych z interesującym go tematem. Dzięki wyznaczeniu celu związanego z liczbą wypełnień formularza (np. 100 miesięcznie) marketerzy mogą na bieżąco monitorować trendy w realizacji celu, sprawdzić dokładną liczbę nowych wypełnień w konkretnym memencie oraz monitorować procentowy stopień realizacji celu.

Podobne wskaźniki związane z bazą kontaktów możemy zdefiniować pod kątem liczby nowych kontaktów w bazie lub w danym segmencie, oraz z uwzględnienie podziału ze względu na scoring, poszczególne cechy (województwo, wiek, płeć), czy atrybuty charakterystyczne dla danej branży.

marketing automation

2. Kliknięcia w linki zawarte w e-mailingu

Wskaźnik ten można zastosować gdy, np. firma chce, by suma liczby kliknięć w linki zawarte we wszystkich e-mailach wysłanych w ciągu miesiąca wyniosła 1000.

Możliwe jest też zdefiniowanie celów określanych jako “im mniej tym lepiej” – dotyczyć to może np. wypisań z subskrypcji newslettera. W tym przypadku definiujemy wartość, której nie chcemy przekroczyć, np. 30 wypisań z subskrypcji miesięcznie.

System, poza wyświetlaniem odpowiednich symboli i wskazywaniem obecnego trendu oraz stopnia realizacji celu, może też generować odpowiednie podsumowania (dzienne, tygodniowe lub miesięczne), które zostaną przesłane do wyznaczonych osób.

3. Liczba polubień firmowego fanpage’a na Facebooku

Dashboard KPI pozwala na wyznaczanie celów związanych z kontami w mediach społecznościowych. Do najczęściej wykorzystywanych wskaźników należą tu:

- liczba fanów na FB,

- liczba wyświetleń filmów na YouTube,

- obserwujących profil na Twitterze.

iPresso daje możliwość monitorowania pojedynczych, głównych celów, jak również kampanii, których wyniki zależą od powodzenia realizacji wielu pomniejszych celów.

Przykładem ogólnego celu kampanii może być zatem np. powiększenie bazy kontaktów o 1000 osób, a pomniejszymi, składającymi się na nią elementami: formularze kontaktowe umieszczonych na różnych stronach internetowych i landing page’ach, kampania w mediach społecznościowych i banery reklamowe. Dashboard KPI w systemie iPresso pozwoli na stałe monitorowanie postępów w realizacji każdego z tych jednostkowych celów, które przekładają się na końcowe wyniki kampanii. To z kolei pozwoli na wprowadzenie koniecznych korekt i zoptymalizowanie słabiej działających elementów strategii.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Warto przeczytać