Ministerstwo Finansów wprowadziło od połowy marca tego roku dodatkowe ułatwienia dla podatników rozliczających swoje dochody w postaci corocznego zeznania PIT.  Uproszczenie jest dedykowane podatnikom, którzy uzyskują  dochody wyłącznie od płatników, czyli m.in. z umowy o pracę, umowy zlecenie i o dzieło, praw autorskich a także pobierają emerytury  i renty od organów rentowych. 

Nie ma znaczenia, czy rozliczają się wspólnie z małżonkiem, czy jako osoba wychowująca samotnie dziecko.Mogą również skorzystać z ulgi na dzieci czy ulgi rehabilitacyjnej. Jeśli spełniasz powyższe warunki, możesz od 15 marca do 10 kwietnia przesłać do urzędu skarbowego  formularz PIT WZ i powierzyć rozliczenie Twoich dochodów urzędnikowi. W przypadku formularza PIT WZ dopuszczalna jest jedynie forma elektroniczna na przekazanie wniosku WZ. Drugim formularzem wprowadzonym przez Ministerstwo Finansów w ramach najnowszej zmiany w przepisach dotyczących podatku dochodowego od osób fizycznych jest druk PIT OP, czyli wniosek OP który mogą skierować do właściwego urzędu skarbowego osoby pobierające emeryturę , z prośba o przekazanie 1% ich podatku na cele statutowe wskazanej Organizacji Pożytku Publicznego.

PIT OP dedykowany  jest osobom pobierającym emerytury i otrzymujących z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub KRUS deklaracje PIT-40A. Wprowadzona przez Ministerstwo Finansów zmiana daje osobom pobierającym emerytury możliwość skorzystania z przysługującego im prawa przekazania wskazanej przez nich  Organizacji Pożytku Publicznego 1 procenta obliczonego w rocznej deklaracji PIT-40 A podatku, bez konieczności składania zeznania podatkowego. Do tej pory rozliczenie roczne emerytów wykonywał ZUS, i nie było możliwości przekazania 1% na OPP bez konieczności składania samodzielnie wypełnionego zeznania. Teraz wystarczy szybkie wypełnienie formularza PIT-OP i przekazanie  go fiskusowi w formie papierowej lub elektronicznej. Na wprowadzonych zmianach, według Ministerstwa Finansów mają skorzystać podatnicy i urzędnicy skarbowi, którzy musieli wprowadzić do systemu dane z wszystkich deklaracji złożonych na papierowych formularzach PIT. Według danych ministerstwa w czasie od połowy lutego do połowy maja, wprowadzaniem danych zajmowało się prawie 15 tys. pracowników urzędów. Dzięki zmianom ma się to zmienić. Szykowane przez rząd ułatwienia nie będą wiązały się z żadnymi dodatkowymi opłatami dla podatników. Żeby możliwe było wypełnienie PIT przez urząd skarbowy, wysłane przez nas oświadczenie PIT WZ musi zawierać dane:

- identyfikator podatkowy podatnika (nazwisko i imię podatnika, datę urodzenia,adres zamieszkania),

- identyfikator podatkowy małżonka,

- rok, za który składamy  wniosek,

- adres właściwego urzędu skarbowego,

- adres e-mail, na który urzędnik prześle informację o wypełnionym PIT,

- podpis składającego wniosek,

- numer KRS OPP, której chcemy przekazać 1% kwoty podatku,

- informacje o sposobie opodatkowania, kosztach uzyskania przychodów, kwocie ulgi rehabilitacyjnej i na dzieci.

W ciągu 5 dni od momentu złożenia przez podatnika wniosku PIT WZ do właściwego urzędu skarbowego, na wskazany w formularzu adres e-mail wpłynie informacja o tym, że wypełniony  PIT można obejrzeć w systemie teleinformatycznym administracji podatkowej. Podatnik otrzyma kod dostępu do PITu. Może PIT zaakceptować lub odrzucić i samodzielnie wykonać rozliczenie roczne PIT. Warto pamiętać, że brak reakcji na wiadomość od  urzędnika do końca kwietnia  będzie oznaczał automatyczną akceptację PIT.

Program PIT od PITax.pl Łatwe podatki dzięki współpracy z Instytutem Wsparcia Organizacji Pozarządowych udostępniany jest nieodpłatnie organizacjom pozarządowym w celu wsparcia w zbiórce 1% podatku dochodowego na ich rzecz. Zapraszamy do przekazania 1% podatku na wybraną przez siebie organizację.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Warto przeczytać