Uzależnienie to problem, który dotyka wiele osób. Wbrew pozorom nie dotyczy on wyłącznie alkoholu i narkotyków, uzależnić można się praktycznie od wszystkiego, począwszy od zakupów, a na internecie i grach komputerowych skończywszy. Poznaj opinie ekspertów z osrodkiterapeutyczne.pl
Nikogo nie trzeba chyba przekonywać o tym, że uzależnienie negatywnie wpływa na życie osoby uzależnionej, jej bliskich, a także osób, które przebywają w towarzystwie człowieka zmagającego się z problemem uzależnienia. Warto jednak pamiętać, że nie jest to niczyja wina – ot, kaprys natury. W tej sytuacji obwinianie i piętnowanie osoby uzależnionej jest co najmniej nie na miejscu. Zdecydowanie lepsze efekty zapewni wsparcie w walce z problemem – działania te bardzo często przynoszą pożądane efekty, nie mniej jednak wymaga to siły woli i nieustannej walki z nałogiem.

Czym jest uzależnienie?

Wiele osób zadaje sobie pytanie, czym jest uzależnienie. Ogólnie rzecz ujmując, są to zaburzenia na płaszczyźnie psychicznej, prowadzące do destrukcji osobistych i społecznych.
Uzależnienie to proces niezależny od człowieka, dlatego też nie można obwiniać osób uzależnionych o to, że postępują niewłaściwie. Warto także pamiętać, że jest to choroba, którą można skutecznie leczyć. Co prawda osoba uzależniona przez całe życie będzie obarczona ryzykiem wystąpienia problemu oraz koniecznością działań zapobiegawczych, nie mniej jednak prawidłowa rehabilitacja i terapia mogą przynieść zaskakująco pozytywne efekty.
uzależnienia

Na czym polega leczenie uzależnień?

Często można spotkać się z pojęciem „leczenie uzależnień”. Jak wiadomo, są to działania terapeutyczne i rehabilitacyjne, których celem jest zniwelowanie problemu. 
Należy jednak pamiętać, że terapia przynosi pożądane efekty wyłącznie w sytuacji, gdy osoba uzależniona chce walczyć z nałogiem i posiada odpowiednią motywację. 
Rzeczywistość dowodzi, że samotna walka często nie przynosi pożądanych efektów, stając się przysłowiową walką z wiatrakami. Początkowo każdy człowiek ma siłę i chęć, by pokonać uzależnienie, jednakże z czasem pojawiają się wątpliwości. Wynika to głównie z tego, że leczenie uzależnienia to proces długotrwały, wymagający wykorzystania wielu alternatywnych rozwiązań. 
Podstawową kwestią jest przyznanie się przed samym sobą, że problem faktycznie istnieje i należy podjąć z nim walkę. Indywidualne próby pokonania nałogu najczęściej okazują się zwodnicze, dlatego też warto skorzystać z pomocy profesjonalnych jednostek, oferujących tego tupu działania. 
Warto pamiętać, że każda terapia rozpoczyna się od rozmowy z doświadczonym psychologiem, który w swoisty sposób przygotowuje osobę uzależnioną do walki z problemem. Terapia indywidualna może trwać krócej lub dłużej, w niektórych przypadkach wystarczy jedno lub kilka spotkań z psychologiem, zdarzają się jednak sytuacje, gdy pacjent jest bardzo zablokowany psychicznie, a to oznacza, że konieczne jest wydłużenie terapii indywidualnej.

Terapia grupowa i wsparcie rodziny

Kolejnym krokiem jest terapia grupowa, czyli spotkania w gronie kilku bądź kilkunastu osób borykających się z problemem uzależnienia. Spotkania tego typu często bywają określane mianem grup wsparcia i nie jest to bynajmniej określenie na wyrost – uczestnicy tego typu grup wspierają się wzajemnie w walce z nałogiem i wspólnie świętują najmniejsze sukcesy. Godny podkreślenia jest fakt, że spotkania terapeutyczne prowadzone są pod okiem doświadczonego terapeuty, który koordynuje pracę całej grupy. 
Ważnym czynnikiem jest także wsparcie ze strony najbliższych. Jeśli osoba uzależniona jest motywowana przez rodzinę czy przyjaciół, posiada cel i widzi korzyści wypływające z walki z nałogiem, potrafi maksymalnie zmotywować się do podejmowania kolejnych działań, które zapewniają wiele korzyści na płaszczyźnie osobistej, rodzinnej i społecznej.

Sprawdź więcej na: partnerstwodlapracy.pl

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Warto przeczytać