Dotacje to dla wielu firm szansa na rozwijanie swojej działalności. Często tylko dodatkowe pieniądze sprawiają, że rozwój jest w ogóle możliwy. Z pomocą przychodzi Unia Europejska, która oferuje wiele różnych rodzajów dotacji, dzięki którym poszerzanie danej działalności staje się możliwe.

Dotacje wspierające badania i rozwój

W Polsce dotacje na badania i rozwój cieszą się sporą popularnością. Od kilku lat na ten cel przekazywane są spore sumy pieniędzy. Takie instytucje, które zajmują się w swojej pracy szczegółowymi badaniami, mogącymi przygotować do rozwoju firmy, są brane pod uwagę przez tych, którzy wydzielają środki z funduszy europejskich. Firmy, partnerstwa firm, organizacje czy jednostki naukowe mogą starać się o fundusze, pozwalające im rozwijać projekty badawczo-naukowe.

Owe prace badawczo-rozwojowe to badania przemysłowe i prace rozwojowe, których celem jest pierwsza produkcja, wsparcie dla zabezpieczeń i ochrony własności intelektualnej, jeśli chodzi o autorskie projekty techniczne. W związku z tym pieniądze mają być przeznaczone na budowanie albo przebudowywanie laboratoriów specjalistycznych oraz ich pełne wyposażenie profesjonalnym sprzętem. 

Innowacyjność

Projekty unijne, które mają na celu zapewnienie środków pieniężnych tym, którzy chcą rozwijać swoją działalność, zwracają szczególną uwagę na innowacyjność. Dzięki niej rynek ma szansę się rozwijać i można z całą pewnością stwierdzić, że pieniądze zostaną wtedy dobrze wykorzystane. Właśnie innowacyjność stanowi najważniejszą cechę, jeśli chodzi o zasady, jakie należy spełnić, aby starać się o dotację. Nie chodzi o to, by stale powielane były już istniejące technologie, ale aby wdrażano nowe pomysły, a nauka ciągle się rozwijała i szła w jak najlepszym kierunku. To właśnie dzięki temu można się spodziewać wzrostu gospodarczego w Polsce. 

Aby otrzymać dotację na rozwój badań, nie wystarczy wykazać się samą tylko innowacyjnością projektu. Oczywiście, jest ona bardzo ważna, ale charakter tej dotacji zobowiązuje do spełnienia dodatkowych kryteriów. Chodzi o to, aby relacja między biznesem a samą nauką była jak najbardziej spójna i aby zamierzone działania mogły się zazębiać i nawzajem ubogacać.

Dotacje na badania i rozwój

Dotacje na badania i rozwój

Inteligentny rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 skupia się na przekazywaniu środków na badania i rozwój. To działka priorytetowa, dlatego większość działań w ramach tego programu jest ukierunkowana właśnie na tę sferę.

Fundusze Europejskie zamierzają zwiększyć nakład finansowy na B+R, a przez to polepszyć relacje między biznesem i nauką i zwiększyć wyniki prac B+R. POIR skupia się na tym, aby wyłapać tych przedsiębiorców, którzy chcą rozwijać swoje innowacyjne projekty badawczo-rozwojowe, dzięki czemu możliwe będzie wprowadzenie ich na rynek. 
Wyróżnia się następujące osie priorytetowe w ramach działań Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój: wsparcie prac B+R prowadzonych przez przedsiębiorstwa, wsparcie ich otoczenia oraz potencjału, wsparcie innowacyjności, zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, pomoc techniczna. 

Aby móc wybić się ze swoją działalnością, potrzeba innowacyjnego pomysłu na pracę. Dochodzi się do tego poprzez analizowanie już istniejących rozwiązań w sferze nauki, co wydaje się być długie i żmudne. Nie należy jednak zapominać, że dobre przygotowanie to gwarancja przyszłego sukcesu.

Warto spojrzeć uważnie na harmonogram działań i zorientować się, kiedy można starać się o poszczególne rodzaje dofinansowania. Warto spróbować zdobyć środki, które pozwolą w pełni rozwinąć działalność przedsiębiorstwa i dać mu widoczne miejsce na rynku.

Komentarze (0)

Zostaw komentarz

Warto przeczytać